Helleristningene

For ca. 6.000 år siden satt en veidemann og risset en rein i berget ved Bøla.
Alle som besøker stedet blir sterkt beveget av den fantastiske ristningen «Bølareinen», som er kjent over hele verden.

Med Bøla Kafé som utgangspunkt er det ca 400 meter å gå for å komme ned til de verdenskjente helleristningene. De ligger idyllisk til ved en flott foss i elva Bøla. Her kan du ta en nærmere kikk på et ti-talls små og store helleristninger. Ikke alle er like lett å oppdage – så ta deg god tid!

Den mest kjente ristningen, Bølareinen, er en reinssimle i full størrelse. Bølareinen ble oppdaget av en gårdbruker i 1842, og har siden da bergtatt turister og vitenskapsfolk. Så sent som i 2001 ble det oppdaget en ny helleristning på Bøla. Ved en tilfeldighet oppdaget man en ristning av en mann med ski og en stav. Denne fikk navnet Skiløperen.

Husk at helleristningene er et fredet kulturminne. All rissing/skadegjøring i berget er forbudt og vil bli staffeforfulgt. Unngå også å tråkke på helleristningene.
Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse kulturminnene for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.

Det er gode parkeringsmuligheter og adkomst til feltet via tilrettelagt sti, også for rullestolbrukere. Gangavstand fra riksvegen, ca 400 meter.